De opleidingsacademie van dit multinationale bedrijf kreeg de opdracht een cursus te ontwerpen om hun topmanagers op te leiden over software. Het senior management erkende dat een gebrek aan inzicht in software de voortgang van de organisatie op het gebied van digitalisering belemmerde. De academie had een volledig trainingsprogramma ontwikkeld en nodigde vertegenwoordigers van het High Tech Institute, Lakana en Higher Returns on Agile uit om het materiaal te beoordelen en aanbevelingen te doen.

Na een periode van intensieve studie en evaluatie hebben we een reeks aanbevelingen gedaan aan de klant. Deze waren gericht op het verminderen van de inhoud van de cursus en het versterken van het 'mentale model' van de software die aan leidinggevenden wordt aangeboden tijdens de training. We identificeerden 6 kernthema's die het meest relevant zijn voor de doelgroep van de cursus en specificeerden de twee hoofdthema's die elk onderwerp zou moeten behandelen. Voor elk thema hebben we verder de kernboodschappen geïdentificeerd die de deelnemers tijdens de cursus moeten leren. Tot slot hebben we de klant een marketing-abstract voor de cursus gegeven om hem te helpen het doel, de context en de inhoud te communiceren. De klant aanvaardde onze aanbevelingen en paste hun materiaal dienovereenkomstig aan. We blijven met de klant in gesprek en bieden verdere ondersteuning op het gebied van het onderwerp.

bedrijfseffectbeoordeling