Privacybeleid

Wij beschermen uw privacy en vertrouwelijkheid. Wij begrijpen dat onze gebruikers bezorgd zijn te weten dat hun gegevens niet onbedoeld door hen worden gebruikt en niet in de handen van een derde partij vallen.

Dit beleid geeft aan welk soort informatie we verzamelen van alle bezoekers en gebruikers van de tools, gehoste diensten en websites (gezamenlijk het "Product"), die worden aangeboden door Lakana ("Lakana" of "wij" of "ons"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig onderdeel van het Product, erkent u dat u op de hoogte bent gesteld van onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie en gegevens en dat u daarmee instemt.

Verzameling en gebruik van informatie

Hier is de informatie die we verzamelen, en waarom we die verzamelen:

1. Basis identificatie- en contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en contactgegevens.
Deze informatie wordt gebruikt
- om u de diensten te leveren die u heeft aangevraagd en waarvoor u zich heeft aangemeld;
- om onze accounts te onderhouden;
- voor facturering;
- om ons in staat te stellen uw vragen te beantwoorden;
- voor het verifiëren van uw identiteit voor veiligheidsdoeleinden
- voor het uitvoeren van de licentieovereenkomst
- voor de marketing van onze diensten en producten;

2. Informatie die vrijwillig wordt verstrekt voor een bepaald doel, bijvoorbeeld een persoonlijk profiel.
Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

3. Zakelijke informatie
Dit is informatie die aan ons wordt verstrekt in het kader van uw en onze activiteiten, bijvoorbeeld in verband met uw aanvraag om met ons samen te werken of met ons te adverteren. Dergelijke informatie wordt alleen voor zakelijk gebruik bewaard. Ze wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Wij verwachten dat elke partner dit beleid ook toepast.

4. Informatie over websitebezoekers
Lakana verzamelt niet-persoonlijk identificerende basisinformatie van websitebezoekers van het soort dat webbrowsers en -servers gewoonlijk beschikbaar stellen, zoals het browsertype, Internet Protocol (IP)-adressen, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk websitebezoek. Wij verzamelen deze informatie om beter te begrijpen hoe bezoekers het Product gebruiken, om de prestaties en de inhoud te verbeteren en om de veiligheid van de websites te controleren.
Lakana kan niet-persoonlijke informatie verzameld van Productgebruikers openbaar maken, bijvoorbeeld door het publiceren van rapporten over gebruikstrends, met behulp van geaggregeerde statistieken die alleen anonieme gebruikersinformatie bevatten.

Gebruik en bescherming van persoonlijke informatie

Delen van persoonlijke informatie
We zullen geen informatie die u op individueel niveau identificeert en die we verzameld hebben, doorgeven aan niet-Lakana entiteiten, behalve zoals beschreven in dit beleid.
In sommige gevallen gebruikt Lakana wederverkopers in verschillende landen om informatie namens haar te verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins te verwerken. Het is de praktijk van Lakana om van dergelijke wederverkopers te eisen dat zij informatie behandelen op een manier die in overeenstemming is met het beleid van Lakana.
Wij zijn net als iedereen onderworpen aan de wet. Wij kunnen verplicht worden om informatie te geven aan wettelijke autoriteiten als zij daarom vragen of als zij de juiste toestemming hebben, zoals een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel.

Bewaren van persoonlijke informatie
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te verlenen. Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke informatie niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, neem dan contact met ons op via robert.howe@lakana.eu.

U kunt te allen tijde de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben bekijken of bijwerken door contact met ons op te nemen. Om uw informatie beter te beschermen, zullen wij ook redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens toegang te verlenen tot of correcties aan te brengen in uw informatie.
Informatiebeveiliging en nauwkeurigheid
Wij zijn van plan uw persoonlijke informatie te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Lakana implementeert redelijke fysieke, administratieve en technische beveiligingen om ons te helpen uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik en openbaarmaking.

Uitwisseling van diagnostische gegevens met Lakana
Om u te helpen bij het isoleren van de oorzaak van een probleem met het Product, kunnen onze ondersteuningsspecialisten u verzoeken Lakana de probleeminformatie, systeemgegevens, diagnostische gegevens, etc. te sturen, of dat onze ondersteuningsspecialisten deze elektronisch met u kunnen bekijken door op afstand toegang te krijgen tot uw systeem.
Lakana gebruikt informatie over fouten en problemen om haar producten en diensten te verbeteren en om te helpen bij het verlenen van gerelateerde ondersteuningsaanbiedingen. Voor deze doeleinden kan Lakana personeel en goedgekeurde onderaannemers inzetten (ook in een of meer andere landen dan waar u zich bevindt), en u machtigt Lakana daartoe.

U bevestigt dat u het recht hebt om ons de gegevens die u ons toestuurt met betrekking tot uw problemen en fouten te verstrekken met het oog op de analyse van die gegevens. U zult Lakana geen persoonlijk identificeerbare informatie toezenden of verstrekken, hetzij in de vorm van gegevens, hetzij in enige andere vorm, en u zult verantwoordelijk zijn voor redelijke kosten en andere bedragen die Lakana kan oplopen in verband met dergelijke informatie die ten onrechte aan Lakana is verstrekt of het verlies of de bekendmaking van dergelijke informatie door Lakana, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit vorderingen van derden.

Zodra uw gegevens volledig door Lakana zijn goedgekeurd, zal Lakana ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt - dat wil zeggen, om gebreken te verhelpen of om service en ondersteuning te bieden voor Lakana producten en aanverwante diensten. We zullen ze niet aan andere partijen bekendmaken, behalve aan goedgekeurde onderaannemers van Lakana, die we kunnen gebruiken om ons te helpen bij het verhelpen van gebreken of het verlenen van ondersteuning; en we zullen ze verwijderen, vernietigen of retourneren wanneer ze niet langer nodig zijn.

Links naar niet-Lakana websites en toepassingen van derden
Om u in staat te stellen te communiceren met andere websites waarop u mogelijk accounts hebt (zoals Facebook en andere sociale mediasites) of deel te nemen aan gemeenschappen op dergelijke sites, kunnen wij links aanbieden of toepassingen van derden insluiten waarmee u kunt inloggen, inhoud kunt plaatsen of deel kunt nemen aan gemeenschappen van ons Product.
Wij kunnen u ook voorzien van algemene links naar niet-Lakana websites en toepassingen.
Uw gebruik van deze links en toepassingen is onderworpen aan het privacybeleid van de derden, en u dient vertrouwd te raken met het privacybeleid van de sites van derden voordat u de links of toepassingen gebruikt.Lakana is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die andere websites en toepassingen.

Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de rechten van de gebruiker.

Neem contact op met Lakana over uw privacy
Als u vindt dat ons beleid niet aan uw verwachtingen voldoet of dat wij ons niet aan ons beleid houden, laat het ons dan weten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Mocht dit beleid in de toekomst veranderen, dan zullen wij daar vooraf melding van maken en zullen wij al onze gebruikers de gelegenheid geven om aan te geven of zij de wijzigingen al dan niet accepteren.
Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.